Δήμος Λαρισαίων: Προκήρυξη 113 θέσεων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου

O Δήμος Λαρισαίων για να καλύψει τρέχουσες σημαντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά στους τομείς της Καθαριότητας, του Πρασίνου και του Αμαξοστασίου, προχώρησε στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 113 εργαζομένων ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης από 2 εως 8 μήνες.

Η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Oι διαδικασίες και οι τρόποι έκδοσης των προκηρύξεων και οι δυνατότητες επιλογής προσωπικού, προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο που όρισε η κυβέρνηση.

Σε συγκεκριμένες ειδικότητες που σχετίζονται κυρίως με θέσεις οδηγών/χειριστών μηχανημάτων διαφόρων τύπων καθώς και για τις τεχνικές ειδικότητες στο Αμαξοστάσιο του Δήμου θα προτιμηθούν υποψήφιοι με πρόσφατη εμπειρία στο Δήμο και γνώση του μηχανολογικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του, όπως άλλωστε ορίζει και η προαναφερθείσα εγκύκλιος.

Πρόκειται για 22 σε σύνολο 113 θέσεων.

Με απόφαση του Δημάρχου, για όλες τις υπόλοιπες θέσεις, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση η οποία θα οργανωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Λαρισαίων. Στη διαδικασία αυτή καλούμε να παραστούν και να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδος χρειάζεται συνεννόηση. Δεν χρειάζονται πλειοδοσίες «οδηγίες» και ανακοινώσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μόνο στόχο έχουν να θολώσουν τα νερά και να πλήξουν την δημοτική αρχή.
Σχολιάστε