Δήμος Αγ. Βαρβάρας: Παρατείνεται η ισχύς των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης»

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες επιπλέον η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης».

Στον παρακάτω πίνακα στη δεύτερη στήλη αναφέρεται η λήξη της παράτασης ανάλογα με τον μήνα έγκρισης.

Α. Μήνας Έγκρισης Β.ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ 

(μετά τη λήξη της  παράτασης)

Μάιος ή Αύγουστος 2020Από 1 έως και 31 Μαΐου 2021
Ιούνιος ή Σεπτέμβριος 2020Από 1 έως και 30 Ιουνίου 2021
Ιούλιος ή Οκτώβριος 2020Από 1 έως και 31 Ιουλίου 2021

 

Επισημαίνεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΩ

 
Σχολιάστε