Π.Ε. Ρεθύμνου: 3,6 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία στα ανατολικά προάστια της πόλης και στον Μυλοπόταμο

Τη διάθεση συνολικών πιστώσεων ύψους 3,6 εκ Ευρώ για δύο μεγάλα έργα αντι-πλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενέκρινε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

– Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων πε-ριοχών Ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον κα-θαρισμό των ρεμάτων Πλατανιά,, Ξεριάς – Πηγιανός, Αρσανιώτης, Καρούλιος, Αρκαδιώ-της, Καμαράκι, Κοτσολίδι, Κόρακα Καμάρα, ρέματα ευρύτερης περιοχής οικισμών Μέσης, Κυριάννας, Μαρουλά, Άδελε. Πρίνος, έρφοι, Πίκρι, ρέμα που διασχίζει την ΕΟ Λούτρα – Βιράν Επισκοπή, καθώς και άλλων μικρότερων ρεμάτων του Ανατολικού τμήματος Δή-μου Ρεθύμνης.
– Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων πε-ριοχών Δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον κα-θαρισμό των ρεμάτων Γεροποτάμου, και παραποτάμων του, όπως το Μαργαριτιανό ρέ-μα, τα ρέματα στο Χάνι Αλεξάνδρου, το ρέμα από Αγγελιανά, το ρέμα στο Γενή Γκαβέ, τα ρέματα, που διατρέχουν τους οικισμούς Περάματος, Δαφνέδων, Μαργαριτών, Δοξαρού, Ζωνιανών και άλλα μικρότερα ρέματα του Δήμου Μυλοποτάμου.
Σημειώνεται ότι οι όλες οι προτεινόμενες εργασίες, θα ξεκινήσουν άμεσα, λόγω της διαδι-κασίας του κατεπείγοντος.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασής της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συ-γκρότηση Επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου «Επείγουσες εργασίες α-ποκατάστασης ζημιών στο Δρόμο Λούτρα – Βιράν Επισκοπή και συνδεόμενοι δρόμοι», καθώς το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή οδού προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού», στο Δήμο Μυλο-ποτάμου, προϋπολογισμού 91.500 Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΩ
Σχολιάστε