Νέα επιτυχία του Δήμου Παιανίας – Χρηματοδότηση των δράσεων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

Η Δημοτική Αρχή καθημερινά κερδίζει «μάχες» για να καλυφθούν τα κενά που υπήρχαν λόγω αμέλειας.

Νέα μέρα για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Παιανίας. Για πρώτη φορά ο δήμος εντάσσεται σε εκείνους που χρηματοδοτούνται για τις δράσεις τους, ως αποτέλεσμα της δουλειάς που επί ένα χρόνο έγινε από τις υπηρεσίες και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Σαμωνά-Ξύκη.

Συγκεκριμένα, από την ανάληψη της διοίκησης έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συγκροτηθούν οι κατά το νόμο υποχρεωτικές επιτροπές αλλά και να καλυφθούν τα κενά που υπήρχαν λόγω αμέλειας.

Ως αποτέλεσμα ο Δήμος Παιανίας κατέθεσε αίτημα για χρηματοδότηση, το οποίο και έγινε δεκτό, και θα λάβει το ποσό των 4.379,06 ευρώ ως ποσοστό επιλέξιμης δαπάνης έναντι συνολικής δαπάνης 27.671,62 ευρώ.
Σχολιάστε