Επισκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης προχωρά στην επισκευή και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 900.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα έλαβε έγκριση για την Πρόσκληση IV, της Πράξης «Επισκευή – αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων και Ερυθρών, ανέρχεται στις 733.740, 86 ευρώ, με τις 600.000 ευρώ να προέρχονται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα συμπληρωθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Την ίδια ώρα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 300.000 ευρώ, εξελίσσονται οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις Επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας», που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας για το Φράγκειο Αθλητικό Κέντρο και τα δύο κλειστά γυμναστήρια.
Σχολιάστε