Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Δελφών

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Δελφών.




Σχολιάστε