Ασπίδα πυροπροστασίας στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ενισχύει την ασπίδα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της επικράτειας του.

Συγκεκριμένα έλαβε έγκριση για την Πρόσκληση VIII της Πρότασης «Εκπόνηση Μελετών κι υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν την εγκατάσταση ή συμπλήρωση καθώς επίσης και τον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων.

Το ύψος της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχεται στις 99.200 ευρώ.

Ο τομέας της Παιδείας και της ενίσχυσης των υποδομών της παραμένει προτεραιότητα στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής που εξασφάλισε έγκριση και για την κατασκευή ραμπών ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες της.
Σχολιάστε