Παραχώρηση αυτοκινήτων στις προνοιακές δομές του Δήμου Λευκάδας

Με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων και μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, που αποδέχτηκε την δωρεά, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης κατά κυριότητα, νομή και κατοχή των δύο αυτοκινήτων από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ», στις προνοιακές δομές του δήμου, και ειδικότερα, το ένα στο τμήμα Πρόνοιας και το άλλο στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Ο Δήμος, αναγνωρίζει ότι η πράξη της δωρήτριας εταιρείας έγινε για εκπλήρωση ευγενούς ηθικού καθήκοντος και κοινωνικής συνδρομής, και ευχαριστεί θερμά την παραπάνω εταιρεία για την πράξη της.

Η βοήθεια προς τον Δήμο και κατά συνέπεια στους ανθρώπους που υποστηρίζει και έχουν ανάγκη, (ευάλωτες ομάδες, ειδικές κατηγορίες κλπ), ειδικά την παρούσα χρονική περίοδο είναι σημαντικότατη, και η χρήση των οχημάτων θα βελτιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοιου είδους δωρεές δείχνουν την αυξημένη κοινωνική ευαισθησία, και συγχαίρει την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ» για την πράξη της.
Σχολιάστε