Νίκας: Σταματά η συνεργασία της Περιφέρειας με την «Πελοπόννησος» Α.Ε.

“Μετά από την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και όσα αναφέρεται σε αυτή ότι εντοπίστηκαν, η Περιφέρεια σταματά να υπογράφει κάθε προγραμματική και κάθε οικονομική ενίσχυση προς την ‘Πελοπόννησος’ Α.Ε.”.

Αυτό ξεκαθάρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της “Πελοπόννησος” Α.Ε. προς τους εκπροσώπους της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ενωση Δήμων) Πελοποννήσου, αναφορικά με την πολιτική την οποία θα ακολουθήσει στο εξής η Περιφέρεια ως προς την εν λόγω εταιρεία.

“Δεν θα υπάρχει πλέον νέα συνεργασία” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Θυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, διεκδικούσε από την “Πελοπόννησος” Α.Ε. την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 1.308.840,19 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στη σχετική απόφαση του περιφερειάρχη η Περιφέρεια ζητούσε την “επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πλεονασματικές προγραμματικές συμβάσεις που υλοποιήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το φορέα υλοποίησης με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Πελοπόννησος» Α.Ε.”.

Στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, “απόσπασμα από το Πρακτικό 13/5-10- 2020 του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος» Α.Ε. σχετικά με την ομόφωνη έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 και των παρατηρήσεων” των ορκωτών λογιστών.
Σχολιάστε