Δήμος Μονεμβασίας: Ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Νεάπολης

Το έργο «ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της  Κοινότητας Νεάπολης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 750.000,00€ γεγονός που σκόρπισε χαμόγελα ικανοποίησης στον Δήμο Μονεμβασίας.

Μάλιστα σε ενημέρωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης τόνισε:

«Η πράξη αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις  περιοχές Οικονομιάνικα, Αυλόσπηλο, Λιμανάκι, Ψαφάκι, Βροντά, Λούτσα και Βαρκά αντίστοιχα του οικισμού Νεάπολης, σε προσφάτως διανοιγμένες οδούς καθώς και στις επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, σε μήκος 3.170 μ. Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου για τη συλλογή και την προώθηση των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας καθώς και τοποθέτηση 180 αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με τους νέους αγωγούς».
Σχολιάστε