Δήμος Δυτικής Μάνης: Δώσε στις χαλασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σου συσκευές μια δεύτερη ευκαιρία!

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ. στη Στούπα, στο χώρο όπου βρίσκεται ο ειδικός κλειστός κάδος αποθήκευσης ηλεκτρικών συσκευών θα βρίσκονται υπάλληλοι του Δήμου Δυτικής Μάνης και θα παραλαμβάνουν τις μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές σας συσκευές προκειμένου αυτές να προωθηθούν για ανακύκλωση!

Με την ευκαιρία σημειώνεται ότι η μόνη ασφαλής περιβαλλοντικά λύση για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών είναι μέσω των δήμων και των καταστημάτων. Προσοχή: οι γυρολόγοι δεν είναι ασφαλής επιλογή ανακύκλωσης, καθώς δε μπορεί να γίνει έλεγχος στη μετέπειτα πορεία της συσκευής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.electrocycle.gr/

 
Σχολιάστε