Δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Παιανίας

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ο Δήμος Παιανίας είναι προσωρινά δικαιούχος χρηματοδότησης ύψους 39680 ευρώ για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Στα διοικητικά όρια του δήμου θα πρέπει βάση νόμου να χωροθετηθούν 26 σημεία φόρτισης, τα οποία και θα υποδειχθούν βάση του σχεδίου.

Ο Δήμος Παιανίας υπέβαλλε τη σχετική πρόταση στο Πράσινο Ταμείο στις 3 Δεκεμβρίου 2020.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Τα ΣΦΗΟ θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

 
Σχολιάστε