Πως θα εξυπηρετούνται οι Δημότες στον Δήμο Πατρέων μέχρι τις 30 Νοεμβριου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας στα νέα μέτρα και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού από τον Δήμο Πατρέων, ανακοινώνονται τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ. 069/133/ΟΙΚ.20764/7-11-2020 ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ το κοινό θα εξυπηρετείται από σήμερα Δευτέρα 9/11/2020 έως Δευτέρα 30/11/2020 μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Είναι αυτονόητο ότι κατά την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας.
Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα γίνεται από 08:00 π.μ. έως 14:00.
Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) με τον ίδιο τρόπο (ραντεβού) θα εξυπηρετούν από 08:00 π.μ. έως 15:00.
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους εργαζόμενους του Δήμου που θα βρίσκονται στην εργασία τους, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και Τηλέφωνα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών [email protected] Τηλ: 2613.610367
Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών [email protected] Τηλ:2613610240
Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας [email protected] Τηλ:2613610141
Δ/νση Τοπικής Οικονομίας [email protected] Τηλ: 2613610250
Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών [email protected] Τηλ: 2613610203
Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ [email protected] Τηλ:213610271-270
Δ/νση Έργων Υποδομής [email protected] Τηλ:2613610342
Δ/νση Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης [email protected] Τηλ: 2613610261
Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Τηλ:[email protected] , [email protected]
Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού [email protected] Τηλ:2610339994
Δ/νση Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Πρασίνου [email protected] Τηλ:2610271367-2610338573
Δ/νση Παιδείας δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας [email protected] Τηλ:2610222678 -2610623348
Επίσης:
ΤΜΗΜΑΤΑ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) [email protected] Τηλ: 2613610221-231
Τμήμα Ληξιαρχείου [email protected] Τηλ: 2613610229-230
Τμήμα Δημοτολογίου [email protected] Τηλ: 2613610226-227
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Κεντρικό: [email protected] Τηλ: 2613614501-502
Ρίου: [email protected] Τηλ: 2613602633-634
Μεσσάτιδας: [email protected] Τηλ: 2613614601
Παραλίας: [email protected] Τηλ: 2613602522- 510
Βραχναιίκων: [email protected] Τηλ: 2610670825
Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης [email protected] Τηλ:2613610110-101
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού [email protected] Τηλ: 2610326615-329744
Τμήμα Πρασίνου [email protected] Τηλ: 2610317940-339510
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων [email protected] Τηλ: 2610339007-340760
Τμήμα Κοιμητηρίων [email protected] Τηλ: 2610521020
Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών [email protected] Τηλ: 2613610303-241
Τμήμα Ταμείου [email protected] Τηλ: 2613610245-246-247
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών (ΤΑΠ) [email protected] Τηλ: 2613610254-239
Τμήμα Εσόδων [email protected] Τηλ: 2613610336-256
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων [email protected] Τηλ: 2613610222-253
Τμήμα Σχολείων [email protected] Τηλ: 2610623348-224548
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας [email protected] Τηλ: 2610450283-462228
Τμήμα Εθελοντισμού [email protected] Τηλ: 2610454160

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας [email protected] Τηλ: 2613610352

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ [email protected] Τηλ: 2613602608-2613602612 Τμήμα Ληξιαρχείου
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας [email protected] Τηλ: 2613600916-915
Δημοτική Ενότητα Παραλίας [email protected] Τηλ: 2613602504-506
Δημοτική Ενότητα Βραχναιϊκων [email protected] Τηλ: 2613600723-670973
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
KΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected] Τηλ: 2610438466-383
ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected] Τηλ: 2610430984-432977
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected] Τηλ: 2610225031-625471
ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜA [email protected] Τηλ: 2610331663-334073

Οι πολιτικοί γάμοι θα εξακολουθήσουν να γίνονται, αλλά με συμμετοχή δημοτών έως 10 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Πατρέων: Διακόπη νερού στην Δ.Ε. Μεσσάτιδας

Άγνωστοι αφαίρεσαν πέντε σπιτάκια για αδέσποτα από αυτά που τοποθέτησε ο Δήμος Πατρέων

Ολόκληρη η αλήθεια για την ανακύκλωση στον Δήμο Πατρέων
Σχολιάστε