Π.Ε. Τρικάλων: Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την με αρ. 866/86629/18-03-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 613Β, ΑΔΑ:Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) και αρ. 3030/304938/30-10-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΜΤΠ4653ΠΓ-ΒΔΜ)  οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) , αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης για το έτος 2021 οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 18 Νοεμβρίου 2020.

Για τη χορήγηση αδειών φύτευσης για το έτος 2022 και εντεύθεν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Οκτωβρίου έως την 20η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2431351608 ( κ. Έλενα Ιακωβάκη ) ή στο email [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντηρεί το Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Βόλο η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εργασίες βελτίωσης επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων προς Αγία Παρασκευή, Αθαμανία και Παλιοχώρι Γαρδικίου

Π.Ε. Καρδίτσας: Στην κυκλοφορία η γέφυρα BΑILEY στην παλιά γέφυρα Ανθοχωρίου

 
Σχολιάστε