Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 50 εκ. € στους Δήμους της χώρας λόγω κορονοϊού

Τι λεφτά μοιράζονται οι Δήμοι από τα 50 εκατομμύρια

Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€, διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού.

Τα ποσά θα δοθούν για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του.

Δείτε τα ποσά που αντιστοιχούν ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα

Για την έκτακτη επιχορήγηση προς τους Δήμους αλλά και τις Περιφέρειες, προκειμένου να καλύψουν απώλειες από την είσπραξη δημοτικών τελών από καταστήματα που κλείνουν λόγω της καραντίνας είχε μιλήσει στις 7 Νοεμβρίου ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Θυμηθείτε τι είχε αναφέρει ο ΥΠΕΣ.
Σχολιάστε