Δήμος Σαμοθράκης: Ανέλαβε καθήκοντα παιδίατρος στο Κ.Υ. μετά από 15 χρόνια!

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου Σαμοθράκης, καθώς και τις συνεχόμενες επαφές και επισκέψεις του Δημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου , τόσο με τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Κοντοζαμανη, όσο και την κυρία Ειρήνη Χατζοπούλου της 4ης ΥΠΕ, προκηρύχθηκε η θέση μονίμου Παιδίατρου.

Την θέση ανέλαβε ο Παιδίατρος κύριος Αλέξανδρος Βάκαλος ο οποίος και παρουσιάστηκε στο Κ. Υ.  Υπενθυμίζουμε, ότι στο Κ. Υ. δεν υπήρχε Παιδίατρος τα τελευταία 15 χρόνια!

Το κενό αυτό δημιουργούσε ανασφάλεια. Ο αριθμός των παιδιών στο νησί είναι τέτοιος που απαιτούσε παρουσία Παιδίατρου.

 
Σχολιάστε