Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέας και Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Δήμος Κέας ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών  Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Κέας με σκοπό την υιοθέτηση των Δημοτικών Σχολείων της Κέας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών  Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα το Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α., θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Κέας στους τομείς:

-Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων,

-Ένταξη των σχολείων στο Δίκτυο «Οδυσσέας» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σχολιάστε