Νέο υπερσύγχρονο απορριματοφόρο παρέλαβε ο Δήμος Λέρου

Ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων με γερανό, παρέλαβε ο Δήμος Λέρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου μας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του
έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με ενδεικτικό προϋπολογισμό της δαπάνης να ανέρχεται στο ποσό των 216.400,00€, κατόπιν σχετικής πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Λέρου και τελικό κόστος 210.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί το πρώτο απορριμματοφόρο όχημα που προμηθεύεται ο Δήμος Λέρου τα τελευταία χρόνια, και αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής Λέρου
προκειμένου να  εκσυγχρονίσει όλες τις υπηρεσίες της προς τους δημότες, αλλά και να εξοικονομήσει χρήματα, καθώς αναφορικά με τον στόλο των οχημάτων κρίθηκε ότι αρκετά από τα παλιά οχήματα καθίστανται μη
λειτουργικά και ιδιαίτερα κοστοβόρα στις επισκευές.
Σχολιάστε