Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας των πολιτών από τη διασπορά και μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Οι δημότες πριν προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση ή αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για τον καθορισμό ραντεβού.

Πιο συγκεκριμένα:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, κα Τσάντα Γιώτα, τηλ. 22613-50802 E–mail: [email protected]
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Θεοδωράκη Μαρία, τηλ. 22613-50844 E–mail: [email protected]
Δ/νση Πολεοδομίας κ. Παρτατήλα Γεώργιο, τηλ. 22613-50204 E–mail: [email protected]
Δ/νση Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Έφη Παλαμήδα, τηλ. 22610-89818 E–mail: [email protected]
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Ταμείο, κ. Σταμέλο Νικόλαο, τηλ.22613-50875 E–mail: [email protected]
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, κ. Μιχαήλ Αντώνη, τηλ. 22613-50825 E–mail: [email protected]
Τμήμα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, κα Πολυτάρχου Ευαγγελία τηλ. 22613-50822 E–mail: [email protected]
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
Κέντρο Κοινότητας κα Ελένη Μακρή τηλ. 22610-20150,κα Πολυτάρχου Μαρίνα 22610-20151 E–mail: [email protected]
Αιτήσεις – Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος κ. Ευαγγελίου Ευστάθιο τηλ. 22613-50867 E–mail: [email protected]
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ληξιαρχείο κα Παπαδημητρίου Ευσταθία τηλ.22613-50836 E–mail: [email protected]
Δημοτολόγιο κ. Φιλόσοφο Νικόλαο τηλ. 22613-50839 E–mail: [email protected]
Πρωτόκολλο τηλ. 22613-50838
Για θέματα ΟΓΑ κ.Μπάκα Βασίλειο τηλ.22613-50878,E–mail: [email protected] & κα Μπαλάσκα Αγγελική (Αγ. Βλάσιο – Ανθοχώριο – Προφ. Ηλία) τηλ. 22613-50885, E–mail: [email protected]
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Σταματάκη Ανδρέα, τηλ. 22613-50812, E–mail: [email protected]
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αδέσποτα) κα Κασσάρα Βασιλική τηλ. 22613-50874 E–mail: [email protected]

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου μας είναι τα παρακάτω:
Α/Α ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ [email protected] 22613-50.000
2. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ [email protected] 22613-51.303 3. ΔΑΥΛΕΙΑΣ [email protected] 22613-51.420
4. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ [email protected] 22673-50.310
5. ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ [email protected] 22613-51.930
Σχολιάστε