Επιχορήγηση 200.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ στον Δήμο Κιλκίς

Με πίστωση 200.000ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Κιλκίς από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η εγκριθείσα πίστωση αφορά την προμήθεια ενός μηχανήματος έργου και εντάσσεται στο πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος ΙΙ’’ –  Άξονας ‘’Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος’’.
Σχολιάστε