Δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αιγάλεω

Συνεχίζονται οι δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω σε όλη την πόλη, από το κέντρο μέχρι τα όριά της. Το καθημερινό πρόγραμμα αποκομιδής, πλυσίματος κάδων, καθαριότητας κι απολύμανσης, με έμφαση στα σημεία που απαιτείται στοχεύουν στη διατήρηση μιας καθαρής πόλης με τη συνδρομή όλων.

           
Σχολιάστε