Δήμος Τρίπολης: Πέντε οδηγίες για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων

Ο Δήμος Τρίπολης στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει για οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων θεωρεί σημαντική και απαραίτητη την συμβολή όλων που θα αποφέρει αμεσότερα αποτελέσματα και βελτίωση της καθημερινότητάς.

Για τον λόγο αυτό παρακαλεί όπως:

1. Να μην εναποθέτετε ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους περισυλλογής οργανικών απορριμμάτων. Το χαρτί είναι βιοδιασπώμενο υλικό και όταν καταλήγει με τα άλλα απορρίμματα σε χώρο ταφής απορριμμάτων παράγει μεθάνιο, μια από τις ουσίες που είναι υπεύθυνες για το φαινόμενο τον θερμοκηπίου.

2. Να μην εναποθέτετε τα απορρίμματα εκτός των κάδων, προκαλούνται εστίες μολύνσεως. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος θα μπορούσε η εναπόθεση να γίνει στον πλησιέστερο διαθέσιμο κάδο.

3. Να σπάζετε τις Χάρτινες συσκευασίες πριν την τοποθέτησή τους στους κάδους ανακύκλωσης.

4.Να χρησιμοποιείτε τούς ειδικούς κώδωνες συλλογής γυάλινων συσκευασιών.

5. Για την απομάκρυνση βαρέων αντικειμένων (στρώματα, κρεβάτια, καρέκλες κ.λπ) καθώς επίσης αποψιλώσεις πρασίνου (χάρτα, κλαδιά), παρακαλούμε όπως εκ των προτέρων επικοινωνείτε με την Δ/νση Περιβάλλοντος προκειμένου να προγραμματίσουν την εργασία. Στα βαρέα αντικείμενα δεν περιλαμβάνονται τα υλικά οικοδομών για τα οποία υπεύθυνοι για την απομάκρυνσή τούς είναι οι εργολάβοι ή οι ιδιοκτήτες, στους οποίους συνιστούμε εφόσον έχουν την δυνατότητα να μισθώνουν τους κάδους αποκομιδής μπαζών.
Σχολιάστε