Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ανακοίνωσε ότι, μετά την υπογραφή της σύμβασης και τις αναγκαίες προσαρμογές στη μελέτη, ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου “Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΒΙΟΚΑ Ερμούπολης Σύρου”. 

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι το έργο, προϋπολογισμού 1.441.477,43 € και με προθεσμία ολοκλήρωσης είκοσι (20) μήνες, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών Βάρης, Μέγα Γιαλού και Αζολίμνου, ενώ, σύμφωνα με τη μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους, τα επεξεργασμένα νερά εκροής θα διατίθενται για αγροτική χρήση σε πηγάδια και υδρογεωτρήσεις.

Τα δίκτυα διάθεσης ήδη κατασκευάζονται, στο πλαίσιο του αποχετευτικού έργου της Βάρης.

 

 
Σχολιάστε