Δήμος Νέας Σμύρνης: Νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό από τη Φιλοσοφική Αθηνών για τα δικαιώματα των ζώων

Νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό από τη Φιλοσοφική Αθηνών για τα δικαιώματα των ζώων!
Η ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ είναι καινοτόμο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Απευθύνεται σε απόφοιτους παιδαγωγικών, κοινωνικών, νομικών και άλλων επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της σχέσης μας με τα ζώα καθώς και σε επαγγελματίες όπως κτηνίατροι και εργαστηριακοί ερευνητές οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ηθικές επιλογές σε σχέση με τη σωστή αντιμετώπιση και χρήση των ζώων στην καθημερινότητά τους.

Το ΔΠΜΣ προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών των επιστημών της Ηθικής Φιλοσοφίας, του Δικαίου και της Ευζωίας των Ζώων οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/.
Σχολιάστε