Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Ισολογισμός-εγγύηση για το μέλλον!

Ένα υγιές και ισχυρό ταμείο, που εξασφαλίζει τη δυναμική πορεία στο μέλλον, κατέγραψε για μια ακόμη χρονιά ο ισολογισμός χρήσης του 2019 για το δήμο Νεάπολης-Συκεών, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για έναν ακόμη ισολογισμό, ο οποίος, όπως τόνισε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, «έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά τη λειτουργία του δήμου που βασίζεται στις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, της νομιμότητας και της διαφάνειας». «Είμαστε ο μοναδικός δήμος που παρά του ότι επενδύουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα, υποδομές και προγράμματα διατηρούμε ένα ισχυρό ταμείο, το οποίο αποτελεί εγγύηση για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προς όφελος της κοινωνίας και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής στο δήμο μας, και είμαστε υπερήφανοι για την οικονομική διαχείριση του δήμου μας και την εικόνα που καταγράφεται σε όλους τους τομείς», ανέφερε μεταξύ άλλων, δίνοντας αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Και η αναφορά του δημάρχου επιβεβαιώθηκε από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε αναλυτικά ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Ζιγκερίδης, από τα οποία διακρίνονται το ταμειακό υπόλοιπο, που στις 31.12.2019 «έκλεισε» στα 20,7 εκατ. ευρώ, η μηδένιση των δανείων, η αύξηση των παγίων και περιουσίας κατά 3,5 εκατ. ευρώ, και το ύψος του κυκλοφορούντος ενεργητικού που έφθασε στα 23,66 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο, μάλιστα, στοιχείο σχολίασε με ιδιαίτερη έμφαση ο ορκωτός λογιστής Γεώργιος Νίκου, ως εκπρόσωπος της εταιρίας KSi Greece που διενήργησε τον έλεγχο και παρέδωσε το πόρισμά της χωρίς καμία παρατήρηση. «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο δήμος διαθέτει ένα τόσο υψηλό κεφάλαιο κίνησης σε πραγματικό χρήμα, το οποίο μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις έως και 18 φορές πάνω», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του, αναδεικνύοντας και το στοιχείο των μηδενικών μακροχρόνων υποχρεώσεων-δανείων.

«Εάν όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ξοφλήσει δάνεια και υποχρεώσεις των πρώην δήμων Νεάπολης και Αγ. Παύλου, που έφθαναν στα 17 εκατ. ευρώ, θα είχαμε ένα ταμείο πάνω από 35 εκατ. ευρώ ή θα είχαμε εκτελέσει ενδιάμεσα δεκάδες άλλα μεγάλα έργα», ανέφερε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος εξήρε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών στην προετοιμασία των φακέλων και την εξασφάλιση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

«Αν σκεφθεί κανείς πόσα έργα έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και το κόστος των οποίων μόνο για την προηγούμενη δημοτική περίοδο 2014-2019 ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ, και λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, τότε καταλαβαίνει τη μεγάλη σπουδαιότητα του υγιούς ταμείου του δήμου, που μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει τα Νομικά Πρόσωπα με περισσότερα από 6,6 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που αποτελεί εγγύηση για το μέλλον και ισχυρή παρακαταθήκη για τη συνέχιση της δυναμικής και δημιουργικής πορείας του δήμου μας», πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Ζιγκερίδης.
Σχολιάστε