Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Διανομή προϊόντων Τ.Ε.Β.Α.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης πραγματοποίησε διανομή προϊόντων σε διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) δικαιούχες οικογένειες.

Τη διαδικασία επιμελήθηκε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ακολουθώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας εναντίον της Covid-19 και διανεμήθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας, νωπά προϊόντα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά είδη.
Σχολιάστε