OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Δήμοι

Δήμος Κιλελέρ: Αναπλάθεται και διαμορφώνεται σε χώρο πρασίνου κεντρική οδός στη Νίκαια

στερα από απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης και την υποστήριξη προγραμμάτων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής των Δήμων…) εντάχθηκε το έργο “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Νίκαιας και διαμόρφωση χώρων πρασίνου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου». Η πρόταση του Δήμου Κιλελέρ για το έργο ανήλθε στο ποσό των 496.000 Ευρώ με ΦΠΑ και η τελική χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, που ήταν και η μέγιστη δυνατή, ανήλθε στο ποσό των 243.416 Ευρώ.  Σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα ότι αποδέχεται την ένταξη και τους όρους της χρηματοδότησης της παραπάνω επιλέξιμης δαπάνης.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του τμήματος τεχνικών, Η/Μ έργων και συγκοινωνιών του Δήμου Κιλελέρ το έργο αφορά τις εργασίες ανάπλασης των πεζοδρομίων στο κέντρο εντός του οικισμού της Νίκαιας, επί της οδού Κων. Καραμανλή (η κοινοτική οδός η οποία συνδέει τον οικισμό της Νίκαιας με τον οικισμό της Χάλκη) από την διασταύρωσή της με την οδό Φαρσάλων και για μήκος 700 μέτρων με την παράλληλη διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε αυτόν τον άξονα.

Η εν λόγω μελέτη γίνεται με σκοπό να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη περιοχή του οικισμού της Νίκαιας η οποία σήμερα παρουσιάζει σημεία υποβάθμισης και εξ αιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων.  Παράλληλα παρουσιάζει και μεγάλο φόρτο   πεζών αφού η διέλευσή τους είναι αυξημένη λόγω των σχολείων (Δημοτικό και Γυμνάσιο-Λύκειο) που βρίσκονται στις οδούς Φαρσάλων και Κων. Καραμανλή αντίστοιχα.

Οι εργασίες που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν αφορούν σε καθαιρέσεις υπαρχουσών επιφανειών, πλακιδίων και σκυροδεμάτων συνολικού εμβαδού 1200 μ3 περίπου. Εκσκαφές για την τοποθέτηση ρείθρων και κρασπέδων, σκυροδετήσεις και επενδύσεις επιφανειών με κυβόλιθους χρωματιστούς, πλάκες πεζοδρομίου, και πλάκες όδευσης τυφλών. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων από μεταλλικό σκελετό παράλληλα του δρόμου προς αποφυγή ατυχημάτων. Στο χώρο θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια, κάδοι, ενημερωτικές πινακίδες κ.λπ.

Η υλοποίηση και λειτουργία του σχεδιαζόμενου έργου θα επιδράσει θετικά σε πολλά επίπεδα και ομάδες ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικονομικής κατάστασης και επαγγελματικής ή κοινωνικής θέσης και με σεβασμό στην εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα με το έργο επιτυγχάνονται τα εξής:

Δημιουργία περίπου 1,5 χλμ σύγχρονου και λειτουργικού πεζοδρομίου και ένα λιτό «πράσινο» μονοπάτι με φυσική σκίαση (λόγω της φύτευσης) για τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και ελκυστικών χώρων στάσης κατά μήκος της οδού.

Ανάπλαση και αναβάθμιση μιας περιοχής 3 στρεμμάτων περίπου με παράλληλη αναβάθμιση τμήματος της παρόχθιας ζώνης του χειμάρρου Νεμπεγλεριώτη από την διασταύρωση με οδό Φαρσάλων.

Διασφάλιση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ με διαμήκη ζώνη όδευσης τυφλών και εγκάρσιες προσβάσεις με ράμπες σε όλες τις προβλεπόμενες εισόδους, ασφαλής μετακίνηση πεζών μαθητών αλλά και γονέων στις παρακείμενες σχολικές μονάδες  αλλά και  πολίτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στους παρακείμενους χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Ασφαλής μετακίνηση πολιτών για χρηστικούς καθημερινούς λόγους, αναβάθμιση χώρων προσβάσεων σε παρόδιες κατοικίες, διευθέτηση απορροής των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια των πεζοδρομίων, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής λόγω της δημιουργίας μικροκλίματος, βελτίωση της ορατότητας κατά την μετακίνηση πεζών και οχημάτων επί της οδού,  ενοποίηση χρήσεων εμπορίου που βρίσκονται στο κέντρο του οικισμού με χρήσεις αναψυχής – αθλητισμού και τέλος συμβολή στον μελλοντικό πολεοδομικό σχεδιασμό του κέντρου του οικισμού ως αποκλειστικά «πράσινη προσβάσιμη οδός» σε πεζούς.

Από τα παραπάνω στοιχεί που καταγράφηκαν είναι φανερό ότι το έργο, πέραν των πολυδιάστατων και άμεσων ωφελειών, θα επιδράσει θετικά και μεσομακροπρόθεσμα δίδοντας προστιθέμενη αξία σε όλες τις χρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, καθιστώντας τον κέντρο της Νίκαιας αλλά και όλο τον οικισμό πιο ελκυστικό ως τόπο άθλησης, ψυχαγωγίας, επαγγελματικής ενασχόλησης αλλά και κατοικίας.

Σχετικά Άρθρα

Κιλκίς: Δωρεάν rapid tests σε Τέρπυλλο και Ξυλοκερατιά

otavoice

5η διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Χαλανδρίου

otavoice

Συγκέντρωση Χριστουγεννιάτικων Δώρων από τον Δήμο Νέας Ιωνίας

otavoice

Δήμος Κω: Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο ανάπλασης στην Δ.Κ. Αντιμάχειας

otavoice

Νεότερη αυτοψία του Δημάρχου Αμαρουσίου, στο έργο του πρανούς επί της οδού Ερεσσού

otavoice

Δ. Εορδαίας: Με κεντρική ηρωίδα την Νιφάδα, οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις

otavoice