Δήμος Καρπενησίου: Έργο Ύδρευσης στην Ποταμιά

Προτεραιότητα για τον Δήμο Καρπενησίου αποτελούν έργα υποδομής που δίνουν τη δυνατότητα και την προοπτική ανάπτυξης επιχειρήσεων σε όλο το δήμο.

Το έργο της ύδρευσης Ποταμιάς εξασφαλίζει επαρκή ποσότητα νερού σε όλο το μήκος του άξονα Καρπενήσι- Γαύρος. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει τις περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης τουριστικών μονάδων αλλά και εξοχικών κατοικιών. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 1.300.000 €.  
Σχολιάστε