Δήμος Καλαμάτας: Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, μεταξύ του Δημάρχου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Αθανάσιος Π. Τσερπές Ε.Δ.Ε.», παρουσία του Αντιδημάρχου Γ. Μπάκα, σύμβαση με αντικείμενο την φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας.

Η φυτοπροστασία του φυτικού υλικού σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου, αποτελεί ένα πυλώνα της διαχείρισης του, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των προβλημάτων φυτοϋγείας και την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών με στόχο την αντιμετώπιση της αρνητικής επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στο αστικό και περιαστικό πράσινο, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
Σχολιάστε