Δήμος Αχαρνών: Πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των δημοτών δημοσιοποιεί το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων της περιόδου 12-24 Οκτωβρίου 2020.

Με τον τρόπο αυτό οι δημότες θα γνωρίζουν σε ποια περιοχή του Δήμου θα βρίσκονται καθημερινά τα συνεργεία του Δήμου και θα μπορούν να προγραμματίζουν τις εργασίες τους, για να μη μένουν μεγάλου μεγέθους αντικείμενα εκτεθειμένα για μέρες.
Σχολιάστε