Δημιουργία ΟΠΣ για τις προνοιακές δομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η καταγραφή και διασύνδεση των προνοιακών δομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα συμβάλλει στην παραγωγή ουσιαστικότερου και πληρέστερου έργου εκ μέρους τους.

Για την υλοποίηση του πιο πάνω αντικειμένου -δηλαδή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος- υπογράφηκε στην Τρίπολη, σχετική σύμβαση, δαπάνης 215.000 ευρώ, από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
Σχολιάστε