Δήμαρχος Κορινθίων: «Τιμούμε την 28η Οκτωβρίου 1940 με ενότητα, ομοθυμία και ευθύνη!»

𝚳𝛆 𝛏𝛆𝛘𝛚𝛒𝛊𝛔𝛕ό 𝛕𝛒ό𝛑𝛐 𝛕𝛊𝛍𝛐ύ𝛍𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛗𝛆𝛕𝛊𝛎ή 𝛆𝛑έ𝛕𝛆𝛊𝛐 𝛕𝛈ς 𝟚𝟠𝛈ς 𝚶𝛋𝛕𝛚𝛃𝛒ί𝛐𝛖 𝟙𝟡𝟜𝟘. Η πανδημία που συνεχίζει να απειλεί την δημόσια υγεία δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση παρελάσεων και εκδηλώσεων λαμπρών ως είθισται. Είναι όμως μια 𝝀𝜶𝝁𝝅𝝆ή 𝜺𝝊𝜿𝜶𝜾𝝆ί𝜶 𝝂𝜶 𝜶𝝅𝝄𝜹𝜺ί𝝃𝝄𝝊𝝁𝜺 ό𝝀𝝄𝜾 𝝁𝜶ς 𝝅𝝎ς 𝜼 𝜺𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶, 𝜼 𝝄𝝁𝝄𝜽𝝊𝝁ί𝜶 𝜿𝜶𝜾 𝜼 𝝈𝝊𝝀𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ή 𝜺𝝊𝜽ύ𝝂𝜼 έναντι μιας απειλής κεκαλυμμένης είναι στοιχεία βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των Ελλήνων.
𝜥𝜶𝝀𝝄ύ𝝁𝜶𝝈𝝉𝜺 ό𝝀𝝄𝜾 𝝁𝜶ς 𝝂𝜶 𝜸𝜾𝝄𝝆𝝉ά𝝈𝝄𝝊𝝁𝜺 𝝁𝜺 𝝊𝝅𝜺𝝊𝜽𝝊𝝂ό𝝉𝜼𝝉𝜶!
𝜨𝜶 𝝉𝜾𝝁ή𝝈𝝄𝝊𝝁𝜺 𝝁𝜺 𝜺𝝊𝜽ύ𝝂𝜼!
𝚾𝛚𝛒ίς 𝛅𝛊ό𝛌𝛐𝛖 𝛎𝛂 𝛖𝛑𝛐𝛃𝛂𝛉𝛍ί𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛕𝛊ς 𝛑𝛒ά𝛏𝛆𝛊ς 𝛕𝛚𝛎 𝛑𝛒𝛐𝛄ό𝛎𝛚𝛎 𝛍𝛂ς, τους αγώνες τους που σήμερα μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε Ελευθερία και Πατρίδα!
𝜯𝜾𝝁𝝄ύ𝝁𝜺 𝜷ά𝜻𝝄𝝂𝝉𝜶ς 𝝉𝜼𝝂 𝜠𝝀𝝀𝜼𝝂𝜾𝜿ή 𝜮𝜼𝝁𝜶ί𝜶 𝝈𝝉𝝄 𝝁𝝅𝜶𝝀𝜿ό𝝂𝜾 𝝁𝜶ς, 𝝈𝜺 𝜿ά𝜽𝜺 𝜟𝜼𝝁ό𝝈𝜾𝝄 𝜿𝜶𝜾 𝜟𝜼𝝁𝝄𝝉𝜾𝜿ό 𝜿𝝉ί𝝆𝜾𝝄.
𝜟𝝄𝝃𝝄𝝀𝝄𝜸ώ𝝂𝝉𝜶ς 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝜤𝜺𝝆𝝄ύς 𝜨𝜶𝝄ύς 𝝉𝝄𝝊ς 𝜜𝜸𝝎𝝂𝜾𝝈𝝉ές 𝝁𝜶ς
𝜥𝜶𝝉𝜶𝜽έ𝝉𝝄𝝂𝝉𝜶ς 𝝈𝝉𝜼𝝂 𝜧𝝂ή𝝁𝜼 𝝉𝝄𝝊ς 𝜹ά𝝋𝝂𝜾𝝂𝝄 𝝈𝝉𝜺𝝋ά𝝂𝜾 ως ελάχιστη αναγνώριση και τιμή στα όσα προσέφεραν!
➡Η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πανδημίας
𝜪 𝜟ή𝝁𝝄ς 𝜥𝝄𝝆𝜾𝝂𝜽ί𝝎𝝂 𝜽𝜶 𝝊𝝍ώ𝝈𝜺𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝜺𝝀𝝀𝜼𝝂𝜾𝜿ή 𝝈𝜼𝝁𝜶ί𝜶 𝝈𝜺 ό𝝀𝜶 𝝉𝜶 𝜹𝜼𝝁𝝄𝝉𝜾𝜿ά 𝜿𝝉ί𝝆𝜾𝜶 𝜶𝝅ό 𝝉𝝄 𝝅𝝆𝝎ί 𝝉𝜼ς 𝜟𝜺𝝊𝝉έ𝝆𝜶ς 26𝜼ς 𝜪𝜿𝝉𝝎𝜷𝝆ί𝝄𝝊. 𝜥𝜶𝝀𝜺ί ό𝝀𝝄𝝊ς 𝝉𝝄𝝊ς 𝝅𝝄𝝀ί𝝉𝜺ς 𝝂𝜶 𝝅𝝆ά𝝃𝝄𝝊𝝂 𝜶𝝂𝜶𝝀ό𝜸𝝎ς!
☑ 𝜪 𝜟ή𝝁𝜶𝝆𝝌𝝄ς 𝜝𝜶𝝈ί𝝀𝜼ς 𝜨𝜶𝝂ό𝝅𝝄𝝊𝝀𝝄ς 𝜽𝜶 𝜹ώ𝝈𝜺𝜾 𝝉𝝄 𝝅𝜶𝝆ό𝝂 την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου και στο Μνημείο Ηρώων Πεσόντων προκειμένου να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των Αγωνιστών.
𝞖 𝞽ή𝞺𝞰𝞼𝞰 𝞽𝟂𝞶 𝞹𝞺𝟂𝞽𝞸𝞳ό𝞴𝞴𝟂𝞶 𝞾𝞬𝞮ί𝞪ς 𝞭𝞮𝞶 𝞪𝞿𝞪𝞲𝞺𝞮ί 𝞪𝞷ί𝞪 𝞪𝞹ό 𝞽𝞰𝞶 𝞰𝞵έ𝞺𝞪, 𝞪𝞿𝞪𝞲𝞺𝞮ί 𝞵ό𝞶𝞸 𝞽𝞰𝞶 𝞿𝞾𝞼𝞲𝞳ή 𝞵𝞪ς 𝞹𝞪𝞺𝞸𝞾𝞼ί𝞪!
𝜲𝝆ό𝝂𝜾𝜶 𝝅𝝄𝝀𝝀ά 𝝈𝜺 ό𝝀𝝄𝝊ς!

Βασίλης Νανόπουλος

Δήμαρχος Κορινθίων
Σχολιάστε