Συνεργασία Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας και Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας

Συνάντηση με την Ανθ/μο Αλεξία Σελεμίδου από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, είχαν τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Φλώρινας, Σοφία Μητσκοπούλου – Νομικός και Σταυρούλα Παπανικολάου – Ψυχολόγος, αναφορικά με την διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στην αστυνομία, αλλά και για την συνεργασία των δύο δομών με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής και άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής, εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, καθώς επίσης υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.

Η νέα επιχειρησιακή δομή Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας στοχεύει στη αντιμετώπιση των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας, που είναι σε άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και τη λειτουργία μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.

Το εν λόγω γραφείο στελεχώνεται από την Ανθ/μο Σελεμίδου Αλεξία, με αναπληρωτή τον Ανθ/μο Στρέζο Πέτρο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δ.Α. Φλώρινας και η συλλογή, η επεξεργασία και η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα συγκεκριμένα περιστατικά
β. το συντονισμό των δράσεων των υφιστάμενων υπηρεσιών μας με απώτερο στόχο τον αποτελεσματικότερο χειρισμό και το συντονισμό της δράσης τους, σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
γ. τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας μας
δ. την ανάπτυξη συνεργασίας με συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με τοπικούς κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών.
Σχολιάστε