Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (28/9) στη Θήβα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Μεταξύ των άλλων, τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την πορεία εξέλιξης του σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρειά μας, την πρόοδο των μεγάλων έργων και τη διασφάλιση περισσότερων χρηματοδοτήσεων. Αποφασίστηκε η συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απορρόφηση των κονδυλιών ( περίπου 23 εκ. ευρώ) που υπάρχουν διαθέσιμες.
Σχολιάστε