Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Καρπενησίου σε Θεματικές Επιτροπές της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία οι πρώτες συνεδριάσεις των Θεματικών Επιτροπών «Παιδείας και Νεολαίας», «Υγείας» και «Πολιτικής Προστασίας» με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Σοφίας Ζαλοκώστα, της Προέδρου της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ Ευδοξίας Κονιαβίτη και του Αντιδημάρχου Γιάννη Σβερώνη αντίστοιχα.  

Τα Μέλη των Επιτροπών μέσα από τις τοποθετήσεις τους και την ιδιαίτερα εποικοδομητική μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, έθεσαν το πλαίσιο λειτουργίας και όρισαν το Πρόγραμμα Δράσης των εκάστοτε Επιτροπών. 

 
Σχολιάστε