Προμήθεια ειδών σίτισης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει ανοικτό , άνω των ορίων διαγωνισμό,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια  ειδών σίτισης για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ συνολικού  προϋπολογισμού  883.179,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών σίτισης των τμημάτων παντοπωλείου, ελαίων , γαλακτοκομικών –τυροκομικών προϊόντων , κατεψυγμένων αλιευμάτων και λαχανικών,  κρεοπωλείου, αρτοποιείου και οπωροπωλείου των παρακάτω  ομάδων :

ΟΜΑΔΑ 1: Είδη σίτισης  για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 340.985,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ,  σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 2: Είδη σίτισης  για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας  Γυναικών, συνολικού προϋπολογισμού 15.831,15 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% , σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 3: Είδη σίτισης  για τις ανάγκες της  Δομής  Παροχής  Σισιτίου Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 48.898,50 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%  σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 4: Είδη σίτισης  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 309.715,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ,σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

Για την ΟΜΑΔΑ  προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης συνολικού ποσού 154.865,00 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ 13%. Η  άσκηση  του δικαιώματος  προαίρεσης   θα πραγματοποιηθεί  κατά το  ήμισυ (50% ) ως τη λήξη έκαστου έτους (2021 και 2022) που αφορά  η σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 5: Τρόφιμα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ( Απόκριες, Κούλουμα, Χριστούγεννα κλπ), συνολικού προϋπολογισμού 21.500,00Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% , σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 6:  Πρόσθετες παροχές σε είδος (γάλα ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 127.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% σύμφωνα  με την 71/2020 Μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 7:  Πρόσθετες παροχές  σε είδος  (γάλα ) για το προσωπικό ΙΔΟΧ  για την καθαριότητα  των σχολικών μονάδων  του Δήμου  Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 18.750,00  Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%  σύμφωνα  με την 99/2020Μελέτη.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ
Σχολιάστε