ΠΚΜ: Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου e-smartec

Με αφορμή τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου esmartec, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Mεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ διοργάνωσαν διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα «Συμμετοχικές διαδικασίες και συνέργειες για την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Η συνάντηση απευθυνόταν σε εμπειρογνώμονες, στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν ή/και ενδιαφέρονται για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών αλλά και η καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών των Δήμων σχετικά με την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στις διαδικασίες κατάρτισης των ΣΒΑΚ.

Το έργο esmartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Mεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ.

Οι εταίροι του έργου e-smartec αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την κινητικότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού και προχωρούν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων που θα φέρουν τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στο επίκεντρο του σχεδιασμού της κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του έργου esmartec και των δράσεων του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://conta.cc/2Xxcu6R
Σχολιάστε