Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Διπλασιάζεται η χρηματοδότηση για προμήθεια εξοπλισμού, στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου

Με επιπλέον νέα, σύγχρονα, απεικονιστικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζονται τα Νοσοκομεία της Σύρου και της Νάξου, με ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020”.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των δρασεων και των πρωτοβουλιών θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, υπέγραψε απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης “Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» και ΓΝ – ΚΥ Νάξου” κατά 468.319,20 ευρώ, το συνολικό ύψος της οποία διαμορφώνεται τώρα σε 904.819,20 ευρώ.

Η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, περιλαμβάνει

1) Κλίβανο Θερμοευαισθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών, να και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των ιατρικών πράξεων.
2) Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπισης, για θεραπευτική και διαγνωστική χρήση
3) Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες, για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού ιατρείου
4) Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό για την αντικατάσταση αναλογικού ακτινολογικού
5) Διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας ακτινολογικού (2 τεμ), αφορούν στην αντικατάσταση αυτοτελούς σταθμού εργασίας παρωχημένης τεχνολογίας για την επισκόπηση και γνωμάτευση ακτινογραφιών και αξονικών & μαγνητικών τομογραφιών
6) Επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονωϊου SARS-CoV-2 για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου
7) Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου που θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊου SARS-CoV-2
8) Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αναβάθμιση-επέκταση του υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (αύξηση ισχύος από 250 kVA σε 500 kVA) για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε κατανάλωση κρίσιμων φορτίων λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
9) Επέκταση συστημάτων και συσκευών όσμωσης για την διασφάλιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ΓΝ-Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του Κορωνοϊού

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 904.819,20 ευρώ.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Σχολιάστε