Π.Ε. Λευκάδας: Αναστολή των βεβαιωμένων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις πληγείσες περιοχές

Αναστολή και παράταση της πληρωμής των βεβαιωμένων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις περιοχές της Λευκάδας που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που σημειώθηκαν στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2020, προβλέπει η απόφαση Α.1210 (ΦΕΚ 4127/Β’/24-9-2020)  του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Συγκεκριμένα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας:

  • Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Απολλωνίων,
  • Κοινότητα Πόρου της Δ.Ε. Ελλομένου, 
  • Κοινότητα Φτερνού της Δ.Ε. Ελλομένου,
  • Δ.Ε. Καλάμου, και 
  • Δ.Ε. Κάστου,

παρατείνονται μέχρι τις 18/03/2021 οι προθεσμίες πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, ενώ παράλληλα αναστέλλεται μέχρι και τις 18/03/2021 η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων την 18/09/2020 οφειλών.

Επισημαίνεται ότι οφειλές που θα βεβαιωθούν κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης, δεν καθίστανται απαιτητές πριν από τις 18/3/2021.
Σχολιάστε