Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νάουσας

Με απόφαση του Δημάρχου Η.Π. Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, με θητεία από  08/09/2020 έως 07/09/2021 και μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Με βάση την Απόφαση, ορίζονται Αντιδήμαρχοι, ως εξής:                     –

-Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, καθ’ ύλην αρμόδιος σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας.

-Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Αντώνιος Καραγιαννίδης, καθ’ ύλην αρμόδιος σε θέματα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

-Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Παύλος Αδαμίδης, καθ’ ύλην αρμόδιος σε θέματα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.

-Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο κ. Βασίλειος Τζουβάρας, καθ’ ύλην αρμόδιος σε θέματα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας και Αναπληρωτής για την ΔΕ Ναούσης.

-Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, η κ. Θεοδώρα Μπαλτατζίδου, καθ’ ύλην  αρμόδια σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπληρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής  ορίζεται η Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Θεοδώρα Μπαλτατζίδου και σε περίπτωση κωλύματός της, θα εκδίδεται κάθε φορά αντίστοιχη απόφαση Δημάρχου.
Σχολιάστε