Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων – Την άμεση λειτουργία ζητάει ο Δήμος Φυλής

Έτοιμο να λειτουργήσει είναι, από τον περασμένο Μάιο, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικής στέγης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που συνδιαμόρφωσε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, ο Δήμος προχώρησε, έγκαιρα, στην κατασκευή του διδακτηρίου, μετά από σκληρή προσπάθεια του Δημάρχου Χρήστου Παππού, όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των αρμόδιων πολιτικών προϊσταμένων τους.

Ειδικότερα:

-Αποκτήθηκε, κατόπιν ενεργειών της Νομικής Υπηρεσίας με εξωδικαστικό συμβιβασμό ο χώρος και δόθηκε τέλος στην πολύχρονη δικαστική διαμάχη με τους ιδιοκτήτες.
-Συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μελέτη, δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε το έργο της κατασκευής.
-Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά με ενέργειες της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ιδίως η σύσταση του Σχολείου και η δημοσίευση στο ΦΕΚ
-Συνδέθηκε με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης
-Δόθηκε η καταλληλότητα από την αρμόδια Επιτροπή που σύστησε ο Δήμος Φυλής
-Διαμορφώθηκε κατάλληλα ο αύλειος χώρος και κατασκευάστηκε γήπεδο αθλοπαιδιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Παράλληλα με την άμεση λειτουργία του 11ου Δημοτικού, ο Δήμος Φυλής έχει ζητήσει από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής να λειτουργήσει το νέο σχολείο χωρίς καμιά αλλαγή των ορίων των άλλων σχολείων. “Όπως σας έχουμε επισημάνει, προς αποφυγήν αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει να εγγραφούν στο 11ο Δημοτικό μαθητές που ήδη φοιτούν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης δεν πρέπει να αλλάξουν τα όρια των γεωγραφικών περιοχών του 4ου και του 10ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων”, έχει, εγγράφως, επισημάνει.
Σχολιάστε