Ο Δήμος Κέας συμμετείχε στη Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων στη Σύρο

Σε ομόφωνες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που ετέθησαν, κατέληξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.”, στην οποία συμμετείχε και η Δήμαρχος Κέας, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, εκπροσωπώντας το νησί.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε τη Δευτέρα 21/9, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου προηγήθηκε.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο προϋπολογισμού του “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου”, έτους 2020, το οποίο εν συνεχεία κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση.

Στην Γενική Συνέλευση, με απαρτία του 90,40% το μετόχων της εταιρείας ψηφίστηκαν ομόφωνα και τα τρία θέματα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.” έτους 2020
  2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.”
  3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ “ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.” και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Η Προγραμματική Σύμβαση θα ισχύει για τέσσερα χρόνια. Έχει ως αντικείμενο την εκχώρηση από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου (Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου) στην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας ωρίμανσης, επίβλεψης, υλοποίησης των έργων του και της διαχειριστικής ολοκλήρωσης τους λόγω της ανυπαρξίας, στην παρούσα χρονική στιγμή, τεχνικών υπηρεσιών στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, παρότι ως νεοϊδρυθείς φορέας δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια, καλείται άμεσα να υλοποιήσει μελέτες και έργα, για τα οποία έχουν εργαστεί για να σχεδιάσουν, ωριμάσουν και εντάξουν οι μέτοχοι του, οι Δήμοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υποστηρίξει τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου στην υλοποίηση πράξεων διαχείρισης αποβλήτων και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει στη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου, στη συμμόρφωση της χώρας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και στην αντιμετώπισης σχετικών περιβαλλοντικών παραβιάσεων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ξεκινά η υπογραφή των Πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής με τα οποία ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου θα αναλάβει την διαχείριση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων των νησιών.

Η συμμετοχή του Δήμου μας στη συνεδρίαση αυτή ήταν σημαντική, καθώς η Διαχείριση των Αποβλήτων είναι ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας για το νησί και αποτελεί προτεραιότητα.
Σχολιάστε