Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων 1-22 Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Παύλου Μελά

Στο παρόν διάγραμμα του Δρ. Χημικού Μηχανικού Γεωργίου Δ. Βέρρου και του Γεωπόνου Παναγιώτη Βάγκου, καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον Σταθμό Μέτρησης Αερίων Ρύπων Ευκαρπίας κατά την περίοδο 1-22 Σεπτεμβρίου 2020*

Ο Δήμος Παύλου Μελά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται στον σταθμό μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων PM10, που είναι τοποθετημένος στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευκαρπίας.

Τα αποτελέσματα θα ανανεώνονται ανά μήνα.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι με τον φορητό αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων, σε σχολεία του Δήμου και σε περιοχές που κρίνεται απαραίτητο.

Οι μετρήσεις που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται σαν μια πρώτη εκτίμηση των επιπέδων της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή. Εξαιτίας της σύνθετης φύσης της σωματιδιακής ρύπανσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη ερμηνεία από μη ειδικούς, των μετρήσεων που πραγματοποιούνται και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

* Οι μετρήσεις αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο του Σεπτεμβρίου και όχι ολόκληρο τον μήνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης του σταθμού.

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM10

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία μέσω της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) ορίζεται ως:

– Ανώτατο ημερήσιο όριο συγκέντρωσης (μ.ο. 24ώρου) ίσο με 50 μg/m3. Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων υπερβάσεων του ανωτέρου ορίου: 35/έτος.

– Ανώτατο ετήσιο όριο συγκέντρωσης (μ.ο. έτους) ίσο με 40 μg/m3.

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ;

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μικρά τεμάχια ύλης τα οποία συνήθως είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι και μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι κυριότερες πηγές εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων είναι οι διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, τα αυτοκίνητα, η καύση ορυκτών καυσίμων ή ξύλων για θέρμανση, οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, η μεταφορά σκόνης λόγω ισχυρών ανέμων, οι πυρκαγιές κλπ. Έχει αποδειχθεί ότι η υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας, κυρίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα έχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται από την αεροδυναμική τους διάμετρο, δηλαδή τη διάμετρο αντίστοιχης σφαίρας η οποία έχει τα ίδια αεροδυναμικά χαρακτηριστικά με τα πραγματικά σωματίδια. Συνήθως γίνονται αναφορές και μετρήσεις για τα σωματίδια PM10 (σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από 10 μm) και PM2,5 (σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από 2,5 μm).

 

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ;

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος Παύλου Μελά γίνονται μετρήσεις τη συγκέντρωσης των σωματιδίων PM10 στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι μετρήσεις είναι συνεχείς και πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, με χρήση του αναλυτή VEREWA F-701, o οποίος είναι εγκατεστημένος στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Ευκαρπίας. Από τις μετρήσεις που λαμβάνονται υπολογίζεται ο μέσος όρος 24ώρου, ο οποίος παρουσιάζεται στη συνέχεια σε διαγράμματα, ανά μήνα.

 
Σχολιάστε