Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών

Tο τμήμα της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με την επιχείρηση IDEA OFFICE, συνεχίζει την επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων στην «Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση – Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και Πρώτες Βοήθειες Πνιγμός – Πνιγμονή» (BLS, BLS/AED).

Το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 8:30-14:00 στον πρώτο όροφο της ΚΕΔΗΣ, επί της Εθνικής Αντιστάσεως 34.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκμάθηση τεχνικών και δεξιοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση των απειλητικών περιστατικών για την ανθρώπινη ζωή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που μπορεί να συναντήσει κανείς στον κοινωνικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό του περίγυρο.

Επιπλέον, θα γίνει και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων με προπλάσματα καθώς και με εκπαιδευτικούς απινιδωτές, όπου γίνεται προσομοίωση αντιμετώπισης καρδιακών ανακοπών πάνω σε πραγματικά σενάρια.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες υπαλλήλους Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης  (European Resucitation Council).

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί για την εκπαίδευση κι άλλων υπαλλήλων του Δήμου Σερρών.
Σχολιάστε