Κάλεσμα στους δημότες του Δήμου Κόνιτσας για συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Κόνιτσας σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18, θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο ως και τις 30/09/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2655360326 .
Σχολιάστε