Φιλοξενία σπουδαστών στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας

Ο Δήμος Κόνιτσας στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, αλλά και για την ενίσχυση της Δομής Φιλοξενίας της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας, προτίθεται να φιλοξενήσει σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας με ελάχιστο αντίτιμο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα κριτήρια επιλογής των σπουδαστών που θα φιλοξενηθούν, καθώς και το ακριβές αντίτιμο θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση μετά τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Σχολιάστε