Εργασίες συντήρησης στα σχολεία του Δήμου Κέας

Εργασίες συντήρησης, επισκευές και ελαιοχρωματισμοί πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία της Α/θμιας και της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Κέας στο πλαίσιο της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Εργασίες έγιναν σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία (Κορησσίας, Ιουλίδας και Κάτω Μεριάς) αλλά και στο Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και το ΕΠΑ.Λ. Τις εργασίες επέβλεψαν ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, κ. Αντώνης Λουρής και ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, κ. Γιώργος Βουτσινάς.
Σχολιάστε