Ένταξη ενός ακόμη έργου πνοής για τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ένταξη της Πράξης «Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) & Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων (ΔΑ) Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5050778 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

  1. Επικαιροποιημένη μελέτη έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Βάρδας και ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας,
  2. Μελέτη εσωτερικών δικτύων Τοπικής Κοινότητας Νέας Μανολάδας και σύνδεση με ΕΕΛ Βάρδας και τεύχη δημοπράτησης,
  3. Επικαιροποιημένοι Π.Ο. ΕΕΛ Βάρδας και τεύχη δημοπράτησης έργου αποχέτευσης ακαθάρτων Βάρδας και ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας.

ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΎΜΕ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕ!
Σχολιάστε