Δήμος Βύρωνα: Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, για Δημοσίους Υπαλλήλους

 Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ «με σκοπό να καλυφθεί το κενό της κρατικής μέριμνας επεκτείνεται, αφενός στις οικογένειες των υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει» 

Η ανάρτηση της αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι στην ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Υπ. Εργασίας και ΚΥ, Υπ. Εσωτερικών) 03/9/2020

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής 08– 18/9/2020

Περίοδος Επεξεργασίας Αιτήσεων 19 – 23/9/2020

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 24/9/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 25- 27/9/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 29/9/2020

Όλοι οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr)

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ
Σχολιάστε