Δήμος Σερρών: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του προγράμματος GreenCrew

Τα αποτελέσματα του έργου GreenCrew,που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERRΕGV-A«Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020παρουσιάστηκαν στην τελική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με τον Δήμο Νέστου, τον Δήμο Blagoevgrad και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σεβόμενοι το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά τη νόσοCovid-19 και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Πιο αναλυτικά, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, οι εταίροι του προγράμματος GreenCrewπαρουσίασαν αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου που προέκυψαν από την υλοποίησή του στις εκάστοτε περιοχές/σημεία αναφοράς. Την τηλεδιάσκεψη χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών κ.Βασίλης Κατιρτζόγλου, ενώ τη γενική παρουσίαση του έργου πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών κυρίες Αθηνά Κοκκινίδου και Αθηνά Παπίκα. Ο περιβαλλοντολόγος κ.Χρήστος Βλάχος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πράσινων αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού μέσα από την πιλοτική δράση κομποστοποίησης που διεξάγεται στον Δημοτικό Λαχανόκηπο του Δήμου Σερρών.

Στη συνέχεια, προχώρησαν στην αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του GreenCrew η κυρία Ισμήνη Καραγεώργη από τον Δήμο Νέστου, ο κ.MetodiDimitrov από τον Δήμο Blagoevgrad και ο κ.Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, καθηγητής του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την εκτενέστατη παρουσίαση του Δασολόγου, κ.Γιώργου Ζιάνκα, εξωτερικού συνεργάτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες που προκύπτουν και στοχεύουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της κομποστοποίησης στον Δήμο Σερρών.

Η αναλυτική παρουσίαση των τοποθετήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου https://www.serres.gr/greencrew/.

Την τηλεδιάσκεψη τίμησαν με τη συμμετοχή τους σημαντικοί προσκεκλημένοι μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της Κοινής Γραμματείας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» καθώς και επιχειρηματίες που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

H συγκεκριμένη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.1.3 «Έκθεση σχετικά με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού» (A report on the public awareness campaign) του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» του έργου («GREEN EMPLOYMENT IN THE MANAGEMENT OF BIOWASTES») με ακρωνύμιο «GREEN CREW», στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME».

  
Σχολιάστε